Vysokotlakové čističe

Vysokotlakové čističe majú všestranné využitie. Používajú sa na odstránenie farby, plesne, nečistôt, prachu, blata a nečistôt z povrchov a predmetov, ako sú budovy, vozidlá a betónové plochy. Prietok vysokotlakových čističov je vyjadrený v litroch za minútu, prípadne v litroch za hodinu. Tlak je vyjadrený v baroch, na základe maximálnej hodnoty čerpadla, ale môže byť menený nastavením regulátora tlaku, ktorý však nemajú všetky vysokotlakové čističe.

Vysokotlakový čistič sa skladá z motora (buď elektrický, spaľovací, pneumatický alebo hydraulický), ktorý poháňa vodné vysokotlakové čerpadlo, z vysokotlakovej pištole a trysiek.

Rôzne typy trysky sú k dispozícii pre rôzne aplikácie. Niektoré trysky vytvárajú prúd vody, ktorý je v rovine (ploché trysky), iné emitujú tenký prúd vody, ktorý sústredia do jedného bodu, ktorý rotuje (rotačné trysky). Trysky, ktoré poskytujú vyšší prietok majú nižší výstupný tlak. Väčšina trysiek sa pripája priamo k pištoli.

Do mnohých vysokotlakových čističov je možné, pre zlepšenie účinku čistenia prisávať chemický roztok. Tento je možné prisávať priamo cez čerpadlo stroja alebo chemickým penovým injektorom na konci pištole. Pozor na prisávanie priamo cez čerpadlo! Agresívna chémia môže prisávaním priamo do čerpadla samotné čerpadlo poškodiť. Pri kúpe sa informujte o PH hodnote chémie, ktorú je možné cez čerpadlo prisávať. Pri použití penového injektora poškodenie čerpadla nehrozí, nakoľko je to koncový bod.

Vysokotlakové čističe by mali byť prevádzkované s patričným ohľadom na bezpečnostné pokyny. Tlak vody v blízkosti trysky je dostatočne silný nato, aby mohol spôsobiť poškodenie kože až do kosti.

Väčšina vysokotlakových čističov je poháňaná na elektrinu alebo benzín. Elektrické sa zapájajú do normálnej zásuvky, sú zásobované vodou z vodovodu a dosahujú tlak asi 150 barov. Pri vysokotlakových čističoch na 400V sa bežne dosahuje tlak aj 500 barov. Benzínové čističe môžu dodávať dvakrát väčší tlak, ale s ohľadom na nebezpečné vlastnosti výfukových plynov motora nie sú vhodné pre uzavreté, resp. vnútorné priestory. Niektoré modely dokážu vytvárať teplú vodu, ktorá je vhodná pre uvoľnenie a odstránenie oleja a tuku. Ohrev vody prebieha elektricky, prípadne na naftu.

Share this post

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *